Policy Plan of K4TW

To request this information in English e-mail us at contactus@kitsfortheworld.org

1.      Naam organisatie:
KiTs for the World  /  K4TW

2.      RSIN nummer:
8229.56.925

3.      Contact info:
KiTs for the World
Industrieweg 41 B,  8263AC Kampen
Tel. 038-8520831
Email: contactus@kitsfortheworld.org

  1. De stichting heeft ten doel:

a. het steunen van projecten voor kinderen uit gezinnen die zich niet een lidmaatschap van een sportclub kunnen veroorloven;
b. het financieren van lidmaatschappen voor deze kinderen bij sportclubs;
c. het verzamelen van sportkleding voor kinderen en jong volwassenen die wonen in achterstandsgebieden op internationaal niveau;
c. het laten recyclen van aan de stichting gedoneerde sportkleding en sportschoenen die afgekeurd zijn voor hergebruik.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het plaatsen van inzamelpunten voor het doneren van tweedehands sportkleding;
b. inkomstenwerving middels recycling van sportkleding en sportschoenen;
c. sponsorwerving; d. het (doen) organiseren van (sport)evenementen en activiteiten.
De stichting heeft geen winstoogmerk..

  1. Hooflijnen actuele beleidsplan:

Visie:
–          Ondersteuning en hulp leveren  aan non-profit organisaties die dmv sport werken aan de ontwikkeling  en ondersteuning van kinderen en jonge volwassenen in ontwikkelings gebieden.

  • Ondersteuning en hulp leveren aan kinderen uit minima gezinnen om hen de mogelijkheid van een lidmaatschap van een sport vereniging te bieden.

Activiteiten:
–          Plaatsing van collectiepunten bij sportvereningingen en ondernemers voor het inzamelen van (tweedehands) voetbal / sportkleding en toebehoren zoals: sportschoenen, ballen, scheenbeschermers, trainingstassen etc.
–          Sponsor werving voor materialen en verzending
–          Organiseren / deelnemen aan ( sport )evenementen en activiteiten
–          Organiseren van tombolas ( prijzen verloting )

6.       Samenstelling bestuur:
Het bestuur bestaat uit 3 personen:
–          Voorzitter : Craig Lourenco
–          Secretaris : Ramona Tolhuis
–          Penningmeester: Colin Latham

Beloningssysteem: Geen
Alle bestuursleden en overige medewerkers zetten zich in op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden
7.       Verslag uitgevoerde activiteiten: